TANTESTÜLET

VEZETŐSÉG:

Braun Péter
Igazgató
Tamási Áron Díjas pedagógus 2016/17
Angol-Történelem szakos tanár
Ember- és Társadalomismeret szakos tanár

Simon László
Igazgatóhelyettes
Matemetika szakos tanár
Oktatástechnológus

Boros Csaba
Igazgatóhelyettes
Testnevelés-Informatika szakos tanár
GYIV ; Esélyegyenlőségi felelős

PEDAGÓGUSOK:

Bíróné Varga Erzsébet
Tanító

Bocsi Árpádné
Tanító

Bocsiné Raffinszki Ágnes
Tanító

Bodnárné Loski Andrea
Alsós munkaközösség vezető
Tanító

Bognár Ferencné
Tanító

Boros-Bíró Vivien
Testnevelés szakos tanár

Braunné Balogh Anita
Biológia-Kémia szakos tanár

Bozó Tamásné
Magyar-Történelem szakos tanár

Budai Anna Erzsébet
Testnevelés szakos tanár

Cseh Tamás
Testnevelés szakos tanár

Fehérné Földy Vanda
Angol szakos tanár

Gál Mária
Magyar-Angol szakos tanár

Horicsányi Attiláné
Matematika-Informatika szakos tanár

Jancsi Éva
Biológia-Földrajz szakos tanár
Tanító

Károly Réka
Angol szakos tanár

Kecskés Attiláné
Magyar – Történelem szakos tanár
Humán munkaközösség vezetõ

Kotroczó Tamásné
Tanító

Lakatos Katalin
Biológia szakos tanár
Napközis tanító

Lévai Katalin
Diákönkormányzatot segítő tanár
Kémia-Technika szakos tanár

Málik György
Tanító

Nagyné Kiss Éva
Német – Történelem szakos tanár
Napközis nevelő

Nagyné Bíró Andrea
Ének tanár

Oláh Tímea
Matematika szakos tanár
Osztályfőnöki munkaközösség vezető

Pál Szilárdné
Fejlesztõ pedagógus
Földrajz-Biológia szakos tanár

Pap Andrea
Magyar – Angol szakos tanár

Szabó József
Munkavédelmi felelős
Testnevelés – Földrajz szakos tanár

Szántóné Kazinczi Julianna
Tanító – Gyógypedagógus

Telekné Balog Magdolna
Tamási Áron Díjas pedagógus 2011/2012
Közalkalmazotti tanács tag
Tanító

Tóthné Zay Andrea
Szabadidő munkaközösségi vezető
Napközi, fejlesztő pedagógus

Unger Mária
Tamási Áron Díjas pedagógus 2010/2011
Tanító

Szaniszlóné Pálfy Petra
Tanító
Napközis nevelő

Varga-Ivády Judit
Tanító

NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK:

Baranya Imréné
Iskolatitkár

Molnárné Vincze Zsuzsanna
Pedagógiai asszisztens
Könyvtáros

Tarné Stanczel Erzsébet
Pedeagógiai asszisztens

Varga Csaba
Informatikus

TECHNIKAI MUNKATÁRSAK:

Almádi László
Portás

Bodnár László
Karbantartó

Kulcsárné Fehér Zsuzsa
Takarító

László Éva
Takarító

Tóth Józsefné
Takarító

Simonné Pataki Irén
Takarító

Szaniszló Zoltánné
Takarító

Utassi Krisztina
Takarító