TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0098

TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0098
“KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ALAPÚ FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA A PÉTERVÁSÁRAI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN”

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben” című TÁMOP–3.3.8.B-12 kódszámú pályázati felhívás keretében 25,52 millió Ft összegű támogatást nyert.

A TÁMOP-3.3.8. B-12-2012-0099 azonosítószámú „KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ALAPÚ FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA A PÉTERVÁSÁRAI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN” című projekt egyes tevékenységeiben az iskola diákjai 120 fő bevont tanuló és a tantestületből 19 fő mentor, 3 fő szervező pedagógus, 1 fő a honlapon történő közzétételért felelős és 1 fő szakmai vezető vett részt a projektben. Összességében több mint 7 különböző típusú tevékenység valósult meg a diákok és a pedagógusok fejlődése érdekében. (Például: Tamási Áron nap, romanap, multikulturális nap, pályaorientáció, kreatív tevékenységek, pedagógusok továbbképzése, tanulók egyéni terv alapján történő fejlesztése, jó gyakorlat vásárlása, stb.) A szakmai tevékenységek az intézményben, a településen és a különböző kulturális intézményekben, szabadidős helyszíneken valósultak meg.
Az elnyert támogatásból a szakmai tevékenységek megvalósításának és ehhez szükséges eszközök beszerzésének költségei, a projektmenedzsment és a szakmai vezető költségei, a kötelező nyilvánosság költségei, az elkülönített bankszámla vezetési díj, valamint az irodaszerek beszerzésének költségei kerülnek elszámolásra.

A projekt fő célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink iskolai előmenetelének segítése, intézményünk pedagógiai rendszerének és módszertanának megújítása volt. A megvalósult tevékenységeknek köszönhetően jelenleg is érezhető pozitív hatásokról, fejlődésről tudunk beszámolni.

A projekt megvalósítása lehetőséget teremtett arra, hogy az iskola működési hatékonysága fejlődjön, a diákok szemléletmódja változzon, valamint a pedagógusok között rendkívül jó együttműködés, közös csapatszellem és stratégiai gondolkodás alakuljon ki.

„Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában” megnevezésű, TÁMOP-3.3.8. B-12-2012-0098 azonosítószámú projekt 2013.08. 01. és 2015.09.30 között kerül megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Projektnyitó rendezvény iskolánkban

2013. augusztus 30-án ünnepélyes keretek között is útjára indult nyertes pályázatunk, ami a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása címet viseli. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, az Európai Szociális Alap finanszírozásával megvalósuló, a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatását célzó tenderen iskolánk 25 millió 524 ezer 620 forintot nyert. A projekt várható befejezésére 2015. szeptember 30. Az előttünk álló két év során – a fejlesztés segítségével – intézményünk képessé válik halmozottan hátrányos helyzetű diákjaink iskolai előmenetelét előmozdítani. A pedagógiai módszertanunk és rendszerünk fejlesztésével, modellértékű programok megvalósításával, továbbfejlesztésével pedig a pedagógiai megújulásra, iskolánk és diákjaink családjai közötti együttműködés fokozására, amelyek nagyban hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság további társadalmi leszakadásának csökkentéséhez.

Pályaválasztást elősegítő program

2013. november 19-én 30 tanuló részvételével ellátogattunk a bátonyterenyei Váci Mihály Gimnáziumba. A diákjaink nagyon élvezték a programot, hiszen egy rövid, ám rendkívül tartalmas és informatív tájékoztatót követően több órát is látogattunk. A gyerekek betekintést nyerhettek az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programok nyújtotta lehetőségekbe. A látogatást követően több halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk is jelezte, hogy ebben az iskolában szeretné folytatni középiskolai tanulmányait.

2014. november 24-én ellátogattunk Bátonyterenyére, a Váci Mihály Gimnáziumba harminc tanulóval. A gimnáziumba megérkezve az intézmény vezetője általános tájékoztatót tartott, amelyben bemutatta az Arany János Kollégiumi Programot. Majd rövid beszélgetés következett, a tanulók és pedagógusok feltehették kérdéseiket.
Az intézmény megtekintése után óralátogatáson vettünk részt. A következő tanórákat nézték meg a tanulóink: magyar, matematika, angol, történelem. Rövid óramegbeszélésekkel ért véget az iskolalátogatás.

Tamási Áron nap

2013. szeptember 20-án ünnepeltük iskolánk névadójának születésnapját, melynek keretein belül megszerveztük a Tamási Áron napot iskolánkban. Ezen a napon minden óra Tamási Áron életéhez fonódott. Szerencsére számos szülő is megjelent, így őket is bevonhattuk ebbe a különleges napba. A diákok előadtak egy műsort az író életéhez kapcsolódóan, amit nagy szeretettel fogadtak a tanulók. A nap folyamán sok rajz készült Tamási Áronról illetve az Ábel a rengetegben című műről és minden osztály készített egy plakátot is a délutáni vetélkedőre. A délutáni órákban játékos vetélkedőt szerveztünk a gyerekeknek, amelyen minden osztály képviseltette magát pedagógusaikkal és néhány szülővel egyaránt.
A nap nagyon sikeresen zárult, hiszen a gyerekek jobban megismerkedhettek Tamási Áronnal, valamint sok élménnyel és ajándékkal gazdagodtak.
2014. szeptember 19-én ünnepeltük iskolánk névadójának születésnapját. Az eseménnyel kapcsolatosan az osztályok különböző feladatokat kaptak, melyeknek a feldolgozásában az osztályfőnökök és szaktanárok segítettek. A feladatok hozzájárultak Tamási Áron életének, művészetének és a székely világ megismeréséhez. A diákok megismerkedtek az író talán egyik legismertebb művével az Ábel a rengetegben című regénnyel. DVD-n megnézték a regény filmesített változatát, de a feladatok között szerepelt még puzzle, totó, életrajz feldolgozás és a székely mesevilág megismerése is. A felső tagozatban mesemondó illetve balladamondó versenyen tudták megmérettetni magukat a diákok. Az alsó tagozatban népdaléneklő versenyen indulhattak a tanulók.

Multikulturális nap

2014. június 19-én és 2015. június 12-én, a tanítás nélküli munkanapon minden tanuló és pedagógus játékos programokon vett részt. Sok szülő kapcsolódott be a programba, a gyerekekkel együtt sorversenyen mérték össze ügyességüket. A sorverseny győztesei jutalomban részesültek. Ebbe a napba bekapcsolódott az óvoda is, mert az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése érdekében több közös rendezvényt szervezünk. Az egész napos program része az ebédelés, ezért több helyszínen is főztünk. Az ehhez szükséges alapanyagokat megvásároltuk, a vállalkozó szellemű szülők pedig főztek. Az étkezéshez szükséges eszközöket is a projektből finanszíroztuk. Szerencsénkre az időjárás kedvezett számunkra, csodálatosan jó idő volt, mindenki nagyon jól érezte magát. A tanév zárásaként méltó napot szerveztünk.

Átmenetet segítő program

Az alsó és felső tagozat közötti átmenetet segítő programelemként sportvetélkedőt szerveztünk iskolánk érintett tanulóinak a városi tornacsarnokban 2013. november 21-én és 2014. november 10-én. Negyedik és ötödik évfolyamos diákjaink vegyes csapatokat alkotva versenyeztek egymással, egymásért. A játékos, ügyességi feladatok során, mindvégig együttműködve segítették egymást a különböző korú gyerekek. A jó hangulatú versengést egy kellemes beszélgetés követte, ahol a felső tagozatosok jó tanácsokkal látták el a negyedikeseket.

Pályaorientációs szülői értekezlet

Iskolánk minden évben megrendezi a pályaválasztási szülői értekezletét 8.- osztályos tanulóink és szüleik részére. Az egri Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, a Heves megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara, valamint a Nógrád megyei Váci Mihály Szakközépiskola képviselői tájékoztatták a résztvevőket. Az AJKP lehetőségei felkeltették a gyermekek és szülők érdeklődését, a művészeti, grafikai szakmák is vonzóak voltak. Nagy érdeklődés volt a hiányszakmák és ösztöndíjprogramok iránt. Pétervására, 2013. 11. 27.
A pályaorientációs szülői értekezletet 2014. 11. 03-án ismét megrendezésre került, hogy ez által segítsék a 8.-osztályos tanulók továbbtanulását.

Karácsony-projekt

Iskolánkban 2013. december 20-án rendeztük meg a karácsony-projektet.
Ezen a napon az első három órában a gyerekek és a szülők a díszteremben megnézhették az ünnepi műsort. Az előadás nagy sikert aratott, a gyerekek és a szülők együtt énekelték a műsor végén a Szeretet-dalt. Az előadott darabban a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig mindenféle korosztály szerepelt. A műsor után az osztályok karácsonyi ajtódíszt készítettek, a győztes a 8.c osztály munkája lett. Ők ajándék diszkót kaptak cserébe. A többi résztvevő csokoládét kapott jutalomba. A gyerekek a díszteremben karácsonyi homokképeket is készíthettek. A nap jó hangulatban telt. 2014. december 19-én ismét karácsonyi hangulat ölelte át az iskola dolgozóit és tanulóit. A délelőtt folyamán a 3.b osztály karácsonyi műsorát tekinthettük meg. Nagyon sokat készültek a gyerekek, aminek meg is lett az eredménye, hiszen egy színvonalas műsorral lepték meg a tanulókat.

Húsvét

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napján a húsvéti hagyományokkal, népszokásokkal foglalkoztunk. Mivel ez tanítási nap volt, így minden tanuló és pedagógus jelen volt. A foglalkozásokra szülőket is hívtunk, így voltak, akik megtiszteltek jelenlétükkel. A tojásfújás, a tojásfestés, az asztaldíszek készítése felkeltette a gyerekek érdeklődését. A pedagógusok a néphagyományokkal ismertették meg a tanulókat, történeteket meséltek, fényképeket nézegettek. Elméletben sütöttek, főztek, megterítettek a képzeletbeli vendégek számára. Locsolóverseket olvastak, tanultak, az alsósok rövidebbet, a felsősök hosszabbat. A délutáni foglalkozásokon húsvéthoz kapcsolódó népi játékokat tanultak. A tanulók szeretik, mikor egy téma köré kerekedik az egész nap, a tananyag, a tevékenység és a délutáni foglalkozás.

Pétervására, 2015. április 1.

Romanap

2014. áprilisában, alsó és felső tagozatos, roma és nem roma származású gyerekek együtt készültek egy fergetegesnek ígérkező műsorra. Erre a bemutatóra 2014. április 25 – én került sor. Iskolánk dísztermében előadták a gyerekek műsorukat, melyben bemutatták a cigányság eredetét, kultúráját, szokásaikat. Csodás kisfilmmel ismerkedhetett meg a nézőközönség, melynek címe: Sosemvolt Cigányország. Gyönyörűen színesítették a műsort a gyerekek által előadott cigány énekek, a zenészek muzsikája, mesék, táncok.
Ellátogattak hozzánk a mátraderecskei iskolások is, akik kedves műsorukkal örvendeztettek meg bennünket.Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, és örültünk annak, hogy betekintést nyertünk egy másik népcsoport kultúrájába. 2015. március 24-én az alsós és felsős tanulóink közösen tekintették meg a 2.a osztály és a mátraderecskei általános iskola diákjai által előadott műsort. Megismerhettük a cigányok Himnuszát, betekintést kaptunk a cigány kultúrába. A végén közösen énekeltünk egy dalt, így mindenki részese volt a programnak. A műsor után a derecskei gyerekeket megvendégeltük, és a fellépők megkapták a jutalmukat. A közös munka közelebb hozta a két iskolát egymáshoz. A délutáni foglalkozásokon tovább folytatódott a romaság életéről szóló ismertető.

Projektzáró

2015. szeptember 25-én került megrendezésre a projekt zárása. A résztvevő pedagógusokon kívül több szervezet is képviseltette magát. Szántó Lászlóné, a pályázat szakmai vezetője nyitotta meg a záróünnepséget. A szervezésért felelős pedagógus, Braun Péter röviden összefoglalta a projekt során megvalósult eseményeket, amelyet számos fotó is színesített. Pétervására polgármestere, Eged István is beszélt az önkormányzati pályázatokról és a nyertes projektek fejlesztő hatásairól az iskolában. Intézményünk igazgatója, Végh István az esélyegyenlőség minőségi fejlesztéséről nyilatkozott. Mindenki nagyon sikeresnek tartotta ezt a pályázatot.

Beszámoló
(A 2013. augusztus 1-je és december 31-e közötti időszakról.)

Projektünk 2013. augusztus 1-jén indult. Ebben a félévben beszereztük az eszközöket, amik az iskolai sikerességet segítik elő: pl. interaktív tábla, Logico fejlesztő játékok, építőjátékok, ülőzsákok, gumilabdák. Fontosnak tartottuk a tanulóbarát környezet kialakítását. Szeptemberben a mentorok elvégeztették a diákokkal a bemeneti mérést, majd ennek alapján elkészítették az egyéni fejlesztési tervet. Októberben elkezdődött a fejlesztés 120 fő halmozottan hátrányos tanuló számára. A Tamási Áron napot szeptember 20-án rendeztük, ahol a tanórák Tamási Áron életéről és műveiről szóltak. Délután a felső tagozatosoknak vetélkedőt szerveztünk, ahol az osztályok vegyes csapatot állítottak össze tanulóból, szülőből és az osztályfőnökből. Az alsósok pedig rajzoltak, és erdélyi népdalokat tanultak. Novemberben a negyedik és az ötödik évfolyamosok közötti átmenetek kezelését támogató programot szerveztünk a sportcsarnokban. A sorversenyek után kötetlen beszélgetés zajlott az alsósok és a felsősök között. Még ebben a hónapban tartottunk a nyolcadikos diákjaink és szüleik részére pályaválasztási szülői értekezletet, ahová pályaválasztási tanácsadót hívtunk. A 7. és 8. osztályosainknak megszerveztük a Váci Mihály Gimnázium iskolalátogatását, ahol megismerkedhettek az Arany János Kollégiumi Programmal is. November 28-án az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskolába látogattunk. Tőlük vásároltuk meg az „Egyedül nem megy” című jó gyakorlatot a szülői ház és az intézmény kapcsolatának erősítése érdekében. A jó gyakorlatot adaptáltuk, és munkánk során alkalmazzuk. December 20-án rendeztük meg a karácsony projekt napot. A karácsonyi műsor után az osztályok ajtódíszeket készítettek, amit független zsűri díjazott. Az érdeklődő szülők is bekapcsolódtak a karácsonyfadísz készítésébe és a karácsonyi dalok éneklésébe. December hónapban 5 fő pedagógus elvégezte a „Kooperatív tanulás, a sokrétű fejlesztési céloknak, szükségleteknek komplex módon megfelelő tanulásszervezés” című 30 órás akkreditált továbbképzést.

Pétervására, 2013. december 30.

Szántó Lászlóné
szakmai vezető

 

Beszámoló
(A 2014. január 1-je és július 31-e közötti időszakról.)

Januárban a pedagógusok elkészítették a félévi értékelést, amit a szülővel és a tanulóval közösen beszéltek meg. Ekkor fogalmazódott meg a második félév feladata. Április 14-e a húsvét jegyében telt. A tanórák témái az ünnephez kapcsolódtak. Megismerkedtek a népszokásokkal, gyerekdalokat tanultak, húsvéti asztaldíszeket készítettek, locsolkodó verseket írtak és tanultak.Április 24-én rendeztük meg a romanapot. Ez közös program volt a mátraderecskei általános iskolával. Közösen adtuk elő a műsort, amit az egész iskola megtekintett. A fellépők jutalomban részesültek. Június 13-án, a multikulturális napon a szülőkkel közös programot szerveztünk. Erre a napra az összefogás a jellemző, Pétervására Város Önkormányzata, a Pétervásárai Sportegyesület és a civil szervezetek programjaikkal emelték a nap színvonalát. Az óvodával közösen családi sorversenyeket szerveztünk, ezzel is megkönnyítve az óvoda-iskola közötti átmenetet. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fenntartási időszakban is rendezünk ilyen napot. Áprilisban a tantestületből 20 fő végezte el a „Tanuljunk tanulni! Módszertani felkészítő tréning a tanulás tanulásához” című 30 órás akkreditált továbbképzést. A tanév végén a mentorok elkészítették a tanulók év végi értékelését, amit szülő, diák és pedagógus közösen értékeltek.

Szántó Lászlóné
szakmai vezető

 

Beszámoló
(A 2014. augusztus 1-je és december 31-e között.)

Az új tanévben felmértük a tanulói változásokat, majd a mentorok elkészítették az egyéni fejlesztési tervet. Októberben elkezdődött a fejlesztés 120 fő halmozottan hátrányos tanuló számára. A Tamási Áron napot szeptember 19-én rendeztük. Az eseménnyel kapcsolatosan az osztályok különböző feladatokat kaptak, amiben az osztályfőnökök és a szaktanárok segítettek. A mese-, illetve a balladamondó versenyen az osztályok jeleneteket adtak elő. A székely népviseletbe öltözött tanulók a színvonalat emelték. Novemberben a negyedik és az ötödik évfolyamosok közötti átmenetek kezelését támogató programot szerveztünk a sportcsarnokban. A sorversenyek után kötetlen beszélgetés zajlott az alsósok és a felsősök között. Még ebben a hónapban tartottunk a nyolcadikos diákjaink és szüleik részére pályaválasztási szülői értekezletet, ahová pályaválasztási tanácsadót hívtunk. A 7. és 8. osztályosainknak megszerveztük a Váci Mihály Gimnázium iskolalátogatását, ahol megismerkedhettek az Arany János Kollégiumi Programmal is. December 19-én rendeztük meg a karácsony projekt napot. Ezt már megelőzte a várakozás időszaka, amikor az adventi koszorú gyertyáit sorban gyújtottuk meg. A projektnap a díszteremben tartott ünnepi műsorral kezdődött. Ez alatt igazi karácsonyi hangulat alakult ki, hiszen a végén már mindenki együtt énekelte a karácsonyi dalokat. A műsort követően az osztályok karácsonyi hangulatban rajzoltak, énekeltek, karácsonyfadíszeket, asztaldíszeket készítettek. November hónapban 5 fő pedagógus elvégezte az „Óvodából az iskolába zökkenőmentesen” című 30 órás akkreditált továbbképzést, ezzel is támogatva az átmenetek kezelését.

Pétervására, 2014. december 30.

Szántó Lászlóné
szakmai vezető

 

Beszámoló
(A 2015. január 1-je és szeptember 30-a között.)

Januárban a pedagógusok elkészítették a félévi értékelést, amit a szülővel és a tanulóval közösen beszéltek meg. Ekkor fogalmazódott meg a második félév feladata. Március 24-én rendeztük meg a romanapot. Ez közös program volt a mátraderecskei általános iskolával. Közösen adtuk elő a műsort, amit az egész iskola megtekintett. A fellépők jutalomban részesültek. Április 1-je a húsvét jegyében telt. Tanulóink megismerkedtek a húsvéti népszokásokkal, hagyományokkal. Felkeltette a gyerekek érdeklődését a tojásfújás és a tojásfestés. Június 12-én, a tanítás nélküli munkanapon, a multikulturális napon a szülőkkel közös programot szerveztünk. Erre a napra az összefogás a jellemző, Pétervására Város Önkormányzata, a Pétervásárai Sportegyesület és a civil szervezetek programjaikkal emelték a nap színvonalát. Az óvodával közösen családi sorversenyeket szerveztünk, ezzel is megkönnyítve az óvoda-iskola közötti átmenetet. A gyerekek jutalomba részesültek. Az egész napos program része az ebédelés, ezért több helyszínen is főztünk. Az ehhez szükséges alapanyagokat és eszközöket a projektből vásároltuk, a vállalkozó kedvű szülők pedig főztek. A tanév zárásaként méltó napot szerveztünk. A tanévi eredmények után a mentorok elkészítették az év végi értékelést. Minden tanulónál kimutattuk, hogy a bemeneti méréshez képest milyen fejlődést ért el. A tanulók nagy százalékánál javulás észlelhető.

Pétervására, 2015. szeptember 30.

Szántó Lászlóné
szakmai vezető