EFOP-4.1.2-17-2017-00043 – Tájékoztató a projekt előre haladásáról – 2020.05.29.

Az EFOP-4.1.2-17-2017-00043 számú, “A Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot a Hatvani Tankerületi Központ 2017-ben nyerte el. A támogatás összege  574 638 821 Ft volt, mely a gazdasági környezet változása miatt nem bizonyult  elegendőnek a beruházás finanszírozására. Egy eredménytelen közbeszerzési eljárást követően tankerületünk többletforrás igénnyel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, melynek eredményeként  574 638 821 Ft forráskiegészítést kaptunk. Így összesen bruttó  659 195 373 Ft a projekt összköltsége.

-A pályázat megvalósítása 2017.11.01-jén indult.

-Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének határideje 2018. november 30. volt.

-2018. december 19-én sajtónyilvános tervbemutató rendezvényt tartottunk a kivitelezés helyszínén.

-Az első nyílt közbeszerzési eljárás 2019 júliusában indult és 2019 decemberében lett eredménytelenné nyilvánítva – forráshiány miatt.

-2020. 05. 21-én újabb nyílt közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztása érdekében. 2020. 05. 29-én helyszíni bejárás során lehetőségét biztosítottuk a helyszín megtekintésére az érdeklődőknek.

A tervezett beruházás során bővítésre kerül az iskola. Az új részben kap helyet az étkező, a melegítőkonyha, informatika szaktanterem, nyelvi labor, valamint fejlesztő helyiségek, könyvtár és orvosi szoba. Az akadálymentesítés érdekében lift kerül beépítésre. Új természettudományos laborok kerülnek kialakításra a felújított épületrészben. Korszerűsítésre kerül a fűtés –és az elektromos hálózat, megújulnak a mosdók, új tanári szoba kerül kialakításra. Az udvaron rekortán borítású sportudvar szolgálja a mindennapos testnevelés céljait.