Drága Erika, kedves kollégánk!

Minden embernek kell, hogy legyen egy feladata ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él.
A Te feladatod az volt, hogy tanító légy. Mélyen érző, alázattal bíró pedagógus, aki évtizedeken keresztül magára vállalta azt a felelősséget, amellyel a felnövekvő nemzedékek oktatása-nevelése jár. Te vagy, aki megtiszteltetésnek, életen át tartó hivatásnak és nem napi nyűgnek fogja fel a gyermeknevelést. Mindannyian ilyen pedagógusok szeretnénk lenni, amikor kikerülünk a főiskoláról, egyetemről. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Mert a hétköznapok gondja-baja, a kisebb- nagyobb kudarcok gyakran elfeledtetik velünk eredeti álmainkat, olykor megrendül hivatástudatunk. De vannak kivételek, akiknek sikerül, mint Neked Erika, aki negyven év után most nyugdíjba vonulsz!
Életpályádra visszatekintve láthatjuk, hogy 1981-ben szerezted diplomádat a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanítói szakán.
Első munkahelyed a Pétervásárai Általános Iskola, ahol, mint képesítés nélküli nevelő 1977-ben kezdted munkádat. 1978-ban átkerültél az Istenmezejei Általános Iskolába, ahonnan 1998-ban visszajöttél Pétervásárára, és itt tanítottál folyamatosan nyugdíjba vonulásáig.
Ha röviden jellemezni kellene tevékenységedet, akkor elsősorban a munkabírásodat, az alsó tagozatos gyerekekkel való lelkiismeretes törődését emelném ki.
A tehetségeket mindig kiemelten kezelted, az elmaradottakat felkaroltad. Ugyanakkor nagy figyelmet fordítottál a szociális hátránnyal hozzád került gyerekekre. Iskolai és iskolán kívüli rendezvények színvonalát a gyerekeknek betanított műsorokkal emelted.
A szakmai munkában mint tantárgymodul fejlesztő is aktívan részt vettél.
Oktató- nevelő munkád során rengeteg kis tanulóval ismertetted és szeretetted meg az írás, az olvasás, számolás alapjait, a természet szeretetét és védelmét, a hagyományok ápolását, és fektetted le bennük a művészeti ágak egyes alapjait.
Tudtad, hogy a hivatás – amit választottál – nagy felelősséggel jár, de ugyanilyen sok szépséget is rejt magában. Csak rád kellett néznünk, ahogy lehajoltál a gyerekekhez: törődés volt minden mozdulatod, okító volt minden szavad.
Optimista humorod, precizitásod, vidám kisugárzásod, higgadt, bölcs szavaid nem merülnek feledésbe, még sokáig átjárják a tanári szoba, és az iskola falait.
Ha végigsétálsz a város utcáin, alig van ház, akinek valamely családtagját ne tanítottad volna. Te vagy a nagybetűs tanító néni, több generáció nevelője.
De nemcsak a gyerekeket, hanem minket is, tanítottál, neveltél sok éven át: segítetted, összefogtad, hasznos tanácsokkal láttad el kollégáidat. Mindig megújulva a kor szellemével haladva tetted színesebbé az iskola életét. Frappáns ötleteid, jó kedélyed, gyakorlatiasságod legfőbb pillérei voltak hivatásodnak, és a munkatársakkal  való jó kapcsolatodnak.
A tantestület tagjai mindig felnéztek rád, a fiatalabb kollégáid példaképnek tekintettek. Folyamatosan figyelted előrehaladásukat és minden segítséget megadtál nekik. Pedagógus munkádat lelkiismeretesen, mindig a legjobb tudásod szerint végezted, mindig a kisgyerekek érdekeit tartottad szem előtt.
Elgondolkodtál-e azon, hány füzetet javítottál ki negyven éven át? Hány tantestületi értekezleten vettél részt? Hány kolléga ment nyugdíjba azóta, mióta itt dolgozol? Hány letörölt könnyet, hány mosolygó, örömteli gyermekarcot jegyez a negyven év statisztikája? Bizony nagy számok!
Negyven évnyitó, negyven évzáró, negyven ballagás!
Kb. 7400 tanítási nap, kb. 37 000 tanítási óra.
E számvetés után senki nem vitatja, hogy jöhet a megérdemelt pihenés, egy új életforma. Amiben nem merül feledésbe az iskolánk, ajtaja mindig nyitva áll előtted!
Köszönjük, hogy iskolánk történetében követendő értéket alkottál pedagógiai munkásságod során, mindvégig a tantestület megbecsült tagja, gyermek és kolléga számára egyaránt példakép voltál és leszel.
Ne feledd!
Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről.
Drága Erika! 
Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszöntünk. 
Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk Rád.
Hosszú évekig tartó jó egészséget, pihenést, utazgatást, és unokázást kívánunk!