Álláspályázat

Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola

iskolatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.15-ig, 2021.09.16-tól határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Szabadság tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben az iskolatitkári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • számítógép-kezelési ismeretek, Microsoft Word és Microsoft Excel felhasználói szintű ismerete,
 • büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt
 • motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Braun Péter intézményvezető nyújt, a +36 36 568 000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PR/2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.pvi.sulinet.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozott – 2021. február 1-től 2021. szeptember 15-ig, ezt követően (2021. szeptember 16-tól) a jogviszony határozatlan időtartamúvá válik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.